You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

การประกวดออกแบบเครื่องประดับ

 1. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน
  • ● ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ชิ้นใน ๑ ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สร้อยคอ ต่างหู กำไล เท่ากับ 1 คอลเลคชัน หรือ สร้อยคอ แหวน เข็มกลัด เท่ากับ 1 คอลเลคชัน
   *การส่งใบสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งได้เพียง 1 คอลเลคชัน โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้สูงสุด 3 ครั้ง หรือ 3 คอลเลคชัน ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัคร
  • ● ผู้เข้าประกวดสามารถใช้อัญมณีชนิดใดก็ได้ และสามารถนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริงและสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ● ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้อง ไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
 2. การใช้พลอยสีและประเภทรางวัล
  ผลงานทุกชิ้นจะต้องมีอัญมณีสีแดงหรืออัญมณีสีน้ำเงินหรือสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่จำกัดเฉดในการใช้สีสำหรับรางวัลทั้งสองประเภท ผู้สมัครสามารถออกแบบและเลือกใช้เฉดสีได้อย่างอิสระ
  • ● สำหรับรางวัลประเภทพลอยทับทิม (สีแดง) หรือ พลอยไพลิน (สีน้ำเงิน) หรือพลอยเนื้ออ่อนในเฉดสีที่ใกล้เคียง ผู้สมัครสามารถใช้สีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสีแดงและสีน้ำเงิน ในการออกแบบผลงาน
  • ● สำหรับรางวัลประเภทพลอยเดริโด (สีเขียว) หรือพลอยเนื้ออ่อนในเฉดสีที่ใกล้เคียง ผู้สมัครจะต้องใช้พลอยสีเขียวเท่านั้น
 3. วิธีการส่งผลงาน
  การส่งผลงานสำหรับการประกวดออกแบบเครื่องประดับฯ สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • 3.1 ส่งใบสมัครออนไลน์
   • ● เข้าเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดรูปผลงานการออกแบบให้ครบถ้วน
   • ● ภาพผลงานจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
  • 3.1 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งด้วยตนเอง
   • ● เข้าเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือ
   • ● ปริ้นท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สามารถปริ้นท์เป็น สี หรือ ขาว-ดำ และสามารถปริ้นท์เพียงหน้าสุดท้ายหน้าเดียว (หน้า 3))
   • ● วาดหรือพิมพ์ภาพผลงานลงบนกระดาษขนาด A3 เท่านั้น *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
   • ● สามารถส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ส่งไปรษณีย์แบบ EMS มาที่ คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข 140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10400 (โดยระบุหน้ากล่อง/ซองว่า ส่งประกวด)

การประกวดพลอยเจียระไน

 1. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน
  • ● ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้พลอยสังเคราะห์ (Synthetic Gemstone) หรือ พลอยเนื้ออ่อน (Semi – precious Stone) ไม่จำกัดสี เจียระไนเป็นรูปทรง Cushion ไม่จำกัดจำนวนเหลี่ยมเจียระไน (Mixed cut หรือ Fancy cut) ขนาดความยาวตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร
  • ● ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งพลอยเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 2 เม็ด
  • ● พลอยทุกเม็ดต้องบรรจุกล่องให้เรียบร้อย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้เจียระไน ชื่อบริษัทสังกัด (ถ้ามี) ชนิดพลอย ขนาดระบุหน่วยเป็นมิลลิเมตร และน้ำหนักระบุเป็นกะรัต โดยแนบพร้อมกับบรรจุภัณฑ์
 2. วิธีการส่งผลงาน
  • ● เข้าเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือ
  • ● ปริ้นท์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สามารถปริ้นท์เป็น สี หรือ ขาว-ดำ และสามารถปริ้นท์เพียงหน้าสุดท้ายหน้าเดียว (หน้า 3))
  • ● วาดหรือพิมพ์ภาพผลงานลงบนกระดาษขนาด A3 เท่านั้น *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
  • ● สามารถส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ส่งไปรษณีย์แบบ EMS มาที่ คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข 140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10400 (โดยระบุหน้ากล่อง/ซองว่า ส่งประกวด)

GIT’s 13th World Jewelry Design Award

 1. Submission Requirements
  • ● The submitted design must be related to the theme and must contain a minimum of 3 design pieces in one collection; a necklace design is mandatory and can be featured with any other types of jewelry such as earrings, rings, bracelets, etc. for example one collection can contain a necklace, earring, bracelet or necklace ring brooch
   *Please submit one collection per one submission only, you can submit up to 3 collections during the submission period
  • ● The applicant has the freedom to use any types of material or new innovative material such as wood, plastic, resin in their design piece, as well as the freedom to use any technique such as sewing, knitting or any new innovative techniques, but the design needs to be able to produce and trade in the gem and jewelry industry
  • ● Every design piece submitted must be an original piece, is not commercially produced and have not been awarded in at competition.Plagiarism content and design will not be accepted and reviewed by the judges.
 2. The usage of colored gemstone and prizes
  Every design piece must contain red, blue or green gem as the main component of the design and there are no shades limitation.
  • ● Prizes for Ruby (Red) or Sapphire (Blue) or Semi-Precious Stone with similar shade, the applicant can either use only one colored gem or use both red and blue gem in their design piece.
  • ● Prizes for Peridot (Green) or Semi-Precious Stone with similar shade, the applicant must only use green gemin their design piece.
 3. Submission Details
  There are 2 submission channels for GIT’s 13th World Jewelry Design Award below,
  • 3.1 Online Submission
   • ● Insert all mandatory information and upload your design via www.gitwjda.com/application
   • ● All images submitted must be at least 300 DPI resolution *Name – Surname or biography of the applicant must not be included in any images
  • 3.1 Self-submission or by postal service
   • ● Download your application form via www.gitwjda.com/application (red button left hand side)
   • ● Print the submission form and insert all information (print in black and white, and only the last page (page 3) is applicable)
   • ● Draw/sketch or print your design piece in A3 paper only * Name – Surname or biography of the applicant must not be included in any images
   • ● Submit in person at the Gem and Jewelry Training Center, 3rd Floor at The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) or send via post to Mrs.Thitintharee Leelawatanasuk, Gem and Jewelry Training Center, The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) ITF-Tower Building. 3rd Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. (Input for contest in front of the parcel)
   • ● Please ensure that your package or parcel is packed properly and must arrive at the Institute within 1st August 2019

Challenge Gems Faceting Master

 1. Submission Requirements
  • ● Applicants can use Synthetic Gemstone or Semi-precious stone with no color limitation, cutting in a cushion shape with no limitation to the number of edges (Mixed cut or Fancy cut) from 10 millimetres and above
  • ● An applicant can submit up to 2 gems
  • ● The submitted gemstone must be packed neatly with the following information enclosed in the package: lapidary name, company name (if any), type of gemstone, size (in millimeters) and weight (in karat)
 2. Submission Details
  • ● Download your application form via www.gitwjda.com/application (red button left hand side)
  • ● Print the submission form and insert all information (print in black and white, and only the last page (page 3) is applicable)
  • ● Draw/sketch or print your design piece in A3 paper only *Name – Surname or biography of the applicant must not be included in any images
  • ● Submit in person at the Gem and Jewelry Training Center, 3rd Floor at The Gem and Jeelry Institute of Thailand (Public Organization) or swend via post to Mrs.Thitintharee Leelawatanasuk, Gem and Jewelry Training Center, The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) ITF-Tower Building. 3rd Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. (Input for contest in front of the parcel)
  • Please ensure that your package or parcel is packed properly and must arrive at the Institute within 1st August 2019